Waarom duurzame inzetbaarheid?

Organisaties hebben te maken met een steeds complexere en dynamische (werk)omgeving. Mede om die reden wordt er steeds meer van medewerkers gevraagd. Klanten stellen hogere eisen, de concurrentie neemt toe, en we zien meer internationalisering en digitalisering dan ooit tevoren. Medewerkers worden geacht mee te kunnen bewegen in deze steeds sneller veranderende werkomgeving, en flexibel te zijn. Dat valt niet altijd mee. Bij veel organisaties ontstaat weerstand en een (te) hoge werkdruk onder werknemers. Er wordt te weinig verantwoordelijkheid genomen, men gaat nieuwe uitdagingen uit de weg en de ontwikkeling wordt geremd. Juist die aspecten zijn zeer relevant voor het voortbestaan van een organisatie. Op de lange termijn kan het gebrek aan deze aspecten langdurige uitval (“burn-out”), een hoog ziekteverzuim en uitstroom het gevolg zijn.

Is bovenstaande situatie voor u herkenbaar? Wij helpen u graag bij het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers!

 Stappenplan: wat kunnen we voor uw organisatie betekenen?

Gezondheid, scholing en mobiliteit zijn belangrijke thema’s in het kader van duurzame inzetbaarheid. Bij een preventiebeleid binnen organisaties bestaat duurzame inzetbaarheid uit drie elementen: vitaliteit, werkvermogen en employability.

 • Vitaliteit staat voor energiek, veerkrachtig, fit en onvermoeibaar door kunnen werken met een groot doorzettingsvermogen.
 • Werkvermogen is de mate waarin men fysiek, psychisch en sociaal in staat is om te werken.
 • Employability is het vermogen om nu en in de toekomst, verschillende werkzaamheden en functies adequaat te blijven vervullen.

Wij gaan als volgt te werk:

 1. Intake: we bespreken de huidige situatie binnen uw organisatie, en wat uw wensen en doelen zijn.
 2. Het voorstel (inclusief subsidieaanvraag): we geven u een indicatie van de investering van het project.
 3. Een inspirerende workshop of kick-off op locatie voor de medewerkers waarin de werkwijze van het traject helder wordt uitgelegd (optioneel).
 4. Onderzoek: we scannen de duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie, nemen interviews af en voeren testen uit onder uw werknemers. Eventueel kunnen we dit aanvullen met health-checks op locatie.
 5. Advies (inclusief implementatieplan): we bespreken onze onderzoeksresultaten, adviseren u over het traject, en informeren u over de implementatie.
 6. Implementatie: we voeren het traject uit met als doel de duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie te optimaliseren.

Aanvullende trajecten gericht op een duurzaam beleid

Op basis van het onderzoek en ons advies kunt u uw werknemers een passend vervolgtraject aanbieden, zowel individueel als in groepsverband. Polderdijk en Partners biedt diverse programma’s aan, waarin werkgevers en werknemers worden begeleid naar een gezondere levensstijl. Dit alles gericht op een persoonlijke én een professionele groei, zowel op fysiek en mentaal vlak.

Ons aanbod:

 • Ontwikkeling van de kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbezetting door het verbeteren van personeelsbeleid en een integrale inzet van personeelsinstrumenten.
 • Interactieve workshops en trainingen op maat rondom de volgende onderwerpen:

– Persoonlijk leiderschap

– Sociale vaardigheden

– Grip op je werk

– Omgaan met werkdruk en/of stress

– Timemanagement en planning

– Gezonde voeding/ meer bewegen

– Begeleiding in stoppen met roken

 • Individuele coaching, bijvoorbeeld m.b.t. persoonlijke effectiviteit/eigenaarschap
 • Team-coaching: teamontwikkeling, samenwerking, conflicthantering en intervisie.
 • Leiderschapstrainingen: m.b.t. duurzame inzetbaarheid.

Wat levert het u op?

 • Men staat  meer open voor veranderingen.
 • Men ontwikkelt eigenaarschap.
 • Talenten en kwaliteiten blijven in ontwikkeling.
 • Nieuwe uitdagingen worden aangegaan.
 • Er ontstaat een gezondere werk-privé balans.
 • Men kan beter omgaan met werkdruk.
 • De samenwerking tussen medewerkers verbetert.
 • Er wordt meer werkplezier ervaren.

Voor uw organisatie kan dat de volgende resultaten opleveren:

 • Minder verloop en verzuim.
 • Meer slagvaardigheid.
 • Meer efficiency, minder kosten.
 • Meer effectiviteit richting organisatiedoelen.

Duurzame inzetbaarheid met subsidie

De Nederlandse overheid hecht veel waarde aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Op al onze diensten die betrekking hebben op duurzame inzetbaarheid kunnen wij daarom de ESF-subsidie voor u aanvragen. In het geval de subsidie wordt toegekend zullen wij voor u de administratie en verantwoording verzorgen. Op een investering van €25.000,- wordt €12.500,- subsidie verstrekt.

Klik hier voor meer informatie met betrekking tot duurzame inzetbaarheid en subsidies.