Managen direct op de werkvloer voelt nog heel vertrouwd, maar deze tijd vraagt om een andere aanpak. Leidinggeven op afstand wordt steeds meer de nieuwe norm. Je moet elkaar vertrouwen, elkaar loslaten en met elkaar in gesprek gaan. Dit zijn de factoren voor leiderschap op afstand die noodzakelijk en van essentieel belang zijn om te ontwikkelen en te versterken. Daarnaast speelt de vraag: wie wil jij als leider zijn?

De toegevoegde waarde van deze training is dat het de manager een overzicht geeft van wat je vooral hetzelfde kan blijven doen als leidinggevende én hoe je de factoren voor leiderschap op afstand kunt ontwikkelen. Wat kan je nog extra inzetten zodat je team goed presteert en excelleert?

De aanpak van deze training  is inspirerend, praktijkgericht en persoonlijk. We starten met een persoonlijke intake (online). In dit gesprek bespreken we wat jij lastig vindt en met welke situatie jij moeite hebt bij het op afstand leidinggeven aan teams. De trainer neemt jouw input mee in de training.

In de training ga je aan de slag met leidinggeven aan virtuele of hybride teams en wat daar specifiek bij komt kijken. Je krijgt inzicht in hoe je overzicht houdt, je team stimuleert en voortgang blijft boeken met minder face-to-face contact. Ook ga je in op je eigen learning agility, waardoor je goed inspeelt op verrassingen. Een complete training waarmee je effectief leiding geeft aan je team op afstand.

Doelstellingen

 • Je hebt een start gemaakt per medewerker hoe je beter leiding kunt geven op afstand
 • Je hebt een duidelijk leiderschapsdoel geformuleerd
 • Verdieping in de factoren voor leiderschap op afstand en digitale communicatie
 • Je geeft je medewerkers vertrouwen en je kunt loslaten
 • Je weet hoe je de autonomie kunt versterken bij de medewerkers (duidelijke verwachtingen vanuit de werkgever en wat er wordt verwacht van de medewerker zelf)
 • Je weet welke behoeftes je medewerkers hebben wat betreft werken op afstand
 • Praktische vaardigheden voor managen op afstand
 • Verbinding houden met je team en betrokkenheid creëren.
 • Beter online communiceren
 • Goede balans tussen resultaat en motivatie
 • Visie ontwikkelen op langere termijn
 • Duidelijkheid over je rol als leidinggevende in een hybride organisatie

Programma

Online training 2 dagdelen van 3 uur

Dagdeel 1

Inleiding op het onderwerp 

Ervaring deelnemers:

Hoe geef je nu leiding aan je team?

 • Waar loop je tegenaan?
 • Hoe los je dat op?
 • Wat is daarvan het resultaat?

De hybride organisatie

 • Wat doen we op kantoor?
 • Waar hebben we kantoor niet voor nodig?
 • Waar hebben we kantoor wel voor nodig?
 • De nieuwe hybride praktijk

Leidinggeven op afstand

 • Wat verwachten we van onze medewerkers?
 • Wat is de rol van de leidinggevende?
 • Resultaat vanuit verantwoordelijkheid
 • Bepalen van de output
 • Doelen en prioriteiten
 • Randvoorwaarden
 • Leidinggeven aan de hybride organisatie

Dagdeel 2

Kwaliteiten en competenties

 • Bestaande kwaliteiten
 • Nieuwe competenties
 • Kernwaarden van de hybride organisatie

Hybride leiderschap

 • Wat is leiderschap?
 • Leiderschap in de hybride organisatie
 • Succesfactoren

Online communiceren

 • Online overleg
 • Beter voorzitten
 • Heldere besluitvorming
 • Zakelijke omgangsvormen
 • Persoonlijk contact
 • Beter vaker kort, dan minder vaak lang

Ontmoeten en verbinden

 • Sociale dynamiek
 • Bouwen aan een community
 • Verbinden en betrokkenheid
 • Hoe verbindt de leider?

 

Optioneel aanvullende coachgesprekken met de managers 

Als de deelnemers geholpen willen worden met de (verdere) implementatie ‘leidinggeven op afstand’ in hun werksituatie kunnen we ondersteunen d.m.v. persoonlijke coachgesprekken.