Presenteren als middel om succesvolle bedrijfsdoelen te bereiken!

Wie is gebaat bij deze training?

Het gaat bij producten of diensten allang niet meer alleen om prijs/kwaliteit, het gaat om de presentatie. De stap in goed presenteren is het vinden van een eigen stijl, gebaseerd op persoonlijkheid en aanleg.

Presenteren wordt dus steeds belangrijker. Het bedrijf of de organisatie moet zich presenteren aan klanten, presenteren d.m.v. bv een PowerPoint presentatie, moet standpunten duidelijk maken in overlegsituaties, moet een reorganisatie aan de medewerkers aankondigen. Medewerkers moeten bijvoorbeeld projecten presenteren, of instructies geven aan collega’s en klanten. Binnen grotere bedrijven en organisaties is een memo schrijven niet meer voldoende om een besluit te vragen Je zult je standpunten toe moeten lichten tijdens een bijeenkomst. Dan kun je maar beter met een goede presentatie komen!

Voor wie?

Voor hen die regelmatig moeten spreken voor een groep mensen, leidinggevenden, voor ondernemers, bedrijfsleiders, verkopers, bestuurders van ondernemers-verenigingen, (vak)specialisten en anderen met een adviserende functie die regelmatig presentaties moeten verzorgen. Allen die effectief werken met PowerPoint.

En verder iedereen, die met zekere regelmaat een presentatie geeft en dit vanuit een stevige basis en vanuit eigen kracht beter wil doen.

Wat leert u in de training?

Presenteren met power! We leren u effectief werken met PowerPoint presentaties. We brengen u in staat om met eigen (overtuigings)kracht en op een ontspannen wijze een band op te bouwen met uw toehoorders, uw verhaal te presenteren aan het publiek en niet tegen uw publiek. Het oefenen in het presenteren van allerlei soorten verhalen (spannende, droevige, overtuigende, ontgoochelende, diepzinnige, vrolijke, zinloze) legt de basis voor het verder werken aan uw authentieke presentatiestijl. U maakt echt contact met uw toehoorders.

U zet humor in wanneer dat nodig is, weet wanneer u stevig overtuigend of juist meelevend en invoelend moet opstellen om draagvlak voor uw boodschap te creëren.

Oefenen vanuit praktijksituaties staat centraal in deze training !

Het doel van de training

Persoonlijke presentatievaardigheden verbeteren maar eerst het afleren van alle reeds aangeleerde presentatietechnieken om op zoek te gaan naar uw persoonlijke stijl !

Vergroten van eigen overtuigingskracht door de boodschap op een boeiende manier over te brengen. Zorg voor de juiste impact en overtuiging van uw publiek!

De onderwerpen die we behandelen zijn:

 • Een presentatie efficiënt voorbereiden en inrichten, oa. met behulp van mindmapping
 • Ondersteuning in het maken van een PowerPoint presentatie
 • Een eigen presentatie zo optimaal mogelijk voor het voetlicht brengen
 • Ontwikkelen van uw eigen presentatiestijl
 • Met verschillende methodieken uw publiek weten te motiveren, te overtuigen en te verleiden.
 • Inzetten van elementen om draagvlak van uw boodschap te creëren
 • Verschillende soorten presentaties/verhalen en hun effecten
 • Gebruik van humor: wanneer wel, wanneer niet en in welke vorm
 • Non-verbaal gedrag versterken
 • Eigen emoties bij presentaties hanteren
 • Omgaan met reacties en of weerstand uit het publiek